Disclaimer

 

Disclaimer Inge Accessori

Inge Accessori besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Inge Accessori niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Inge Accessori streeft er naar dat alle informatie op deze site correct is. De op deze site gepubliceerde informatie bindt Inge Accessori echter niet, noch kan Inge Accessori aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud en het gebruik ervan.

Inge Accessori behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de site of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Inge Accessori garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van berichten.

Inge Accessori accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.